Adam Rad�owski - Informatyka
Systemy operacyjne, dla ktĂłrych firma oferuje oprogramowanie: Linuks, Windows, Mac OS X.

Najnowsza dokumentacja MagAD, najnowsze opisy zmian w programie MagAD.

Zmiany w programie MagAD od wersji 3.0
rozn_magpx_30_31.pdf - zmiany od wersji 3.0 do 3.1
rozn_magpx_31_32.pdf - zmiany od wersji 3.1 do 3.2
rozn_magpx_32_33.pdf - zmiany od wersji 3.2 do 3.3
rozn_magpx_33_34.pdf - zmiany od wersji 3.3 do 3.4
rozn_magpx_34_35.pdf - zmiany od wersji 3.4 do 3.5 (3.5 jest aktualną wersją sprzedawaną, ale po opracowaniu instalatorów wersji 3.6 przestanie widnieć w cenniku)
rozn_magpx_35_36.pdf - zmiany od wersji 3.5 do 3.6 (3.6 jest aktualną wersją handlową i jest już instalowana w systemach Linuks u niektórych klientów, gdzie instalator nie jest wymagany, np. jako upgrade do niższej wersji)
rozn_magpx_36_37.pdf - zmiany od wersji 3.6 do 3.7 (3.7 jest aktualną wersją rozwijaną, której pierwsze wersje oznacozne, jako rozwojowe sa juz jednak używane)
magad_jpk.pdf - opis dodatkowego programu "MagAD-JPK"


Dokumentacja programu MagAD

Po uruchomieniu linku zostaniemy odpytani o hasło, które brzmi "anonimowe1" (oczywiście należy podawać je bez cudzysłowu). Tak zachowa się przeglądarka "Firefox" lub "Seamonkey". Przeglądarki mogą odpytywać też o nazwę użytkownika - należy wpisać "info" (oczywiście należy podawać go bez cudzysłowu). Na pewno dotyczy to przeglądarek "Google Chrome", "Opera","Midori" i "Internet Explorer".W starszych wersjach "Midori" i "Safari" FTP może nie dać się obsłużyć.
Najnowsze zmiany opisane sa w pliku "rozn_magpx_34_35.pdf" (dla wersji handlowej) i  "rozn_magpx_36_36.pdf" (dla wersji rozwijanej).

Awaryjne zdalne połaczenia z klientami

Jeżeli nie ma stałego połączenia z systemem klienta, najczęściej nie zawodzą następujące metody połączenia:

Dla systemów UNIX'owych (Linuks, Mac OS X):

Połączenie będzie działać tylko, jeśli komputer dostepowy firmy Informatyka działał. Należy więc zawiadomić z jednodniowym wyprzedzeniem o konieczności połaczenia (o ile to bedzie możliwe).

Aby udostepnić połaczenie, należy na komputerze, w którym musi działać serwis udostępniania komputera w trybie tekstowym (tak zwany serwer sshd - działający z np. w Linux Ubuntu zaraz po zainstalowaniu):
1. wyszukać w menu "programy", najprawdopodobniej w "narzędzia systemowe" lub "akcesoria" programu "Terminal" albo "Xterm" i uruchomić taki program; właczy się czarne (lub białe okienko)
2. w tym okienku wpisać:
ssh -p YYYY -R 3000:127.0.0.1:PPPP tunelowy@XXX.XXX.XXX.XXX
Pokaże się zgłoszenie firmy Informatyka i prośba o hasło. Hasło będzie podane przez telefon.
Elementy pokazane jako YYYY,PPPP i XXX.XXX.XXX.XXX sa symboliczne. Wpisujemy zamiast nich cyfry, podyktowane przez telefon.
...Od tej chwili będzię można "wejść" na Państwa komputer zdalnie poprzez komputer dostępowy firmy Informatylka.

Dla Windows:

Na komputerze z WIndows powinien być zainstalowany program TightVNC. Objawia się to tym, że w panelu koło zegara znajduje się mała ikonka z Literą "V".
Jeśli jest, będziemy wykonywać operację ze strony 6 z pliku PDF z instrukcją, po uprzednim umówieniu się na połączenie.
Jeśli nie ma ikonki z "V", musimy wykonać instalację programu TightVNC (opis od strony 1 pliku  PDF z instrukcją). Może taką instalację wykonać osoba tylko w miarę umiejąca posługiwac się systemem Windows.
Pobranie pliku PDF z instrukcją

Problem łączenia się w systemach z synchronizowaniem danych z centralą przy stosowaniu różnych wersji PostgreSQL (MagAD łączy się z dwiema bazami, lub przełącza pomiędzy bazami, co w standardowych, instalowanych z płyty układach nie występuje, chyba, że zostały zmienione po instalacji)

PostgreSQL w wersjach od 9.1.x wzwyż domyślnie obsługuje tak zwane znaki specjalne (np. ' \ oraz znaki ASCII poniżej 32) domyślnie w formacie zgodnym ze standardem SQL. Z moich doświadczeń z systemami z serwerem centrali wynika, że do wersji 8.1.x przekodowywanie było C (biblioteką klienta jest libpq 4), Od wersji serwerów wyższych (z libpq 5) istnieje taki system przekodowywania, ale domyślny był zgodny ze standardem języka C. Dokąd MagAD pracuje tylko na jednej bazie, to nie ma znaczenia. Biblioteka podstawowa klienta libpq, z której MagAD korzysta, dostosuje swoja pracę przy przekodowywaniu do serwera. Jeśli natomiast MagAD łączy się z dwoma serwerami, biblioteka libpq 5 dostosuje te ustawienia do ostatnio nawiązanego połączenia. Stosowanie biblioteki "libpq 4" decyduje o tym, że wszysto trzeba przełaczyć na kodowanie C (patrz niżej). Pamiętajmy też, że MagAD nie pracuje z wersjami PostgreSQL < 7.4.x, ale takich serwerów nikt nie stosuje już w instalacjach MagAD. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że serwer pododdziału pracuje na wersji, gdzie działa przekodowywanie C, a serwer centrali na SQL, przy zapisach będa wystepowały błędy i tym samym nie będa realizowane (poprzez wycofanie transakcji), o ile w danych wystąpią znaki specjalne w tekstach. W odwrotnej sytuacji - także. W takiej sytuacji, gdzie w sieci firmowej występują serwery z przekodowywaniem C, do których MagAD się łaczy równolegle z połączeniem do serwerów z kodowaniem SQL należy wszędzie w opcjach serwera  w pliku "postgresql.conf" uruchomić opcję "standard_conforming_strings = off", co uzgodni przekodowywanie serwerów na C, albo zrobić upgrade starych systemów.
W sytuacjach awaryjnych, kiedy niemożliwe jest przekonfigurowanie/przebudowanie systemu zarzadzania bazami danych, można właczyć w MagAD (od wersji 3.5.x) opcję, która spowoduje obejście problemu. W pliku "pxengine.cfg" w pierwszej linii, gdzie określa się nazwe pliku z paramatrami połaczenia, należy w pierwszej linii, która jest ciągiem CSV na czwartej pozycji (w kolumnie) CSV wstawić 1. Spowoduje to przechwycenie przekodowywania znaków specjalnych przez MagAD, który będzie je zamieniał na parametr funkcji "chr". W takiej sytuacji do serwera nigdy nie dociarają znaki specjalne, ale polecenie wykonania funkcji "chr". Takie obejście oczywiście jest trochę mniej wydajne od odpowiedniego poustawiania serwerów, ale na czas przebudowywania systemu może z powodzeniem działać (chociaż rozwiązania tymczasowe często stają się stałymi, skoro działają ;-) ). Można też poradzić sobie inaczej, ponieważ od strony klienta można wymusić przekodowywanie - wystarczy umieścić to w serii zapytań, które wykonywane są przy starcie MagAD (od wersji 3.5.x) (o ile jest zdeklarowane). Bardzo dobry opis ustawiania tego od strony klienta zajduje się tutaj: https://my.vertica.com/docs/5.0/HTML/Master/13707.htm . Z powyższych opisów można wyciągnąć także wnioski, co należy robić w opisywanych wypadkach w zalezności od posiadanych wersji PostgreSQL i MagAD. Pamietamy, że dotyczy to tylko układów, gdzie MagAD łączy się z kilkoma serwerami PostgreSQL.

Problem niezwiązany z MagAD, ale spotykany u użytkowników Linux'a i Mac OS X - nie działająca przeglądarka "Google Chrome", która resetuje interfejs graficzny.

Kilka razy pytany byłem przez uzytkowników ww. systemów, że mają problemy z używaniem ww. przeglądarki. Google Chrome ma wbudowane wspomaganie grafiki, które niestety, nie zawsze działa poprawnie, jeśli występują np. nieduże niezgodności w sterowniku karty graficznej z biblioteką C (bo np. wymienimy bibliotekę C (glibc), a sterownik pozostanie stary lub odwrotnie. Autorzy umożliwili wyłączenie tej opcji. Należy zrobic sobie aktywator do google-chrome, który wywołuje ten program tak:
google-chrome-stable --disable-gpu
albo:
google-chrome --disable-gpu

Problem niezwiązany z MagAD, ale spotykany u użytkowników Windows 10 - jak zainstalować wirtualny dysk w katalogu.

Kilka razy pytany byłem przez uzytkowników ww. systemów, że mają problemy z wykonaniem ww. operacji.
Otóż, jeśłi np. chcemy w katalogu c:\dysk_d zainstalować dysk "D:":
1. należy kliknąć prawym klawiszem myszy na przycisk "Start" i w opcji "Uruchom" wpisać:
Shell:common startup
2. otworzysię eksplorator plików w katalogu, gdzie należy umieścić/stworzyć skrót (np. o nazwie "dyskd", uruchamiający:
subst d: c:\dysk_d

Jak poradzić sobie ze zmianą VAT.

Wchodzimy do programu jako „Kierownik Systemu”.
  1. Wchodzimy do "inne"/"Konfigurowanie drukarki fiskalnej". Do wyboru mamy wpisanie hasła do konfigurowania drukarki fiskalnej lub od rzu jej konfigurowanie. wybieramy to drugie.Czytamy i zapisujemy sobie, jaki typ drukarki jest ustawiony i na jakim "COM".Deklarujemy, że chcemy zmienić konfigurację. Dalej odpowiadamy na pytania, z których niektóre nie są trywialne:
  2. Jeżeli instalacja programu nie jest standardowa – z przyporządkowaniem drukarki do komputera, to czeka nas:
ZałącznikWielkość
konf_drukarki_fiskalnej.pdf32.17 KB

Moja propozycja – jak postąpić w razie konieczności globalnej zmiany VAT na dana grupę produktów.

Oczywiście – jeśli stwierdzą Państwo, że moja propozycja nadaje się do wdrożenia, należy skonsultować to z Państwa księgowością.

Od wersji 2.1 zarówno programy MAGPX, jak i MagAD mają możliwość zmiany VAT dla wszystkich pozycji z pliku roboczego na pewną stała, podawaną wartość, która oczywiście, musi znaleźć się najpierw w słowniku VAT, używanym w programie. Do słownika VAT wystarczy nowe stawki dopisać. MagPX/MagAD obsługuje do 29 stawek VAT, więc powinno wystarczyć.

Nowo tworzona wersja 3.4 w wersji „c” posiada także działającą na podobnych zasadach możliwość zmiany PKWiU. Wersje można uznać za stabilną, ponieważ działa już w kilku firmach, które wymagały najnowszych zmian dostępnych w programie.

Przytoczę więc przykładową procedurę zmiany VAT z użyciem ww. funkcjonalności. Zakładam, że operator zna program w zakresie wprowadzania dokumentów z pobieraniem ich listy towarowej z pliku roboczego i potrafi robić zestawienie stanów.

Jeśli chodzi o towary, które np. mamy w konsygnacji, wydaje mi sie, że należy je po prostu zwrócić dostawcy i przyjąć od niego od nowa z innym VAT. W innym wypadku użycie poniżej opisywanych funkcji dla dostawców, z którymi rozliczamy się elektronicznie spowoduje zerwanie powiązań wprogramie pomiędzy nasza kartoteką i jej postacią, jak przyszła od dostawcy. Skutkiem tego wszystkie tak potraktowane pozycje będą musiały trafiać do naszego dostawcy tylko jako wydruki.

Ciąg dalszy w załączonym pliku PDF.

ZałącznikWielkość
zmiana_stawek_vat_w_magad.pdf91.61 KB

Przykład „analizy towarowej”. W przykładzie użyto wersji Magpx 1.3, stąd posiadacze niższych wersji nie zobaczą niektórych pytań, czy dodatkowych opcji, ale w niniejszym przykładzie nie będą one istotne.
Dążymy w nim do uzyskania listy towarów, która sprzedała się danego dnia.

 

Ciąg dalszy w załączonym pliku PDF.
 

ZałącznikWielkość
analiza_towarowa_przyklad_compact.pdf1.37 MB