Adam Rad�owski - Informatyka
Systemy operacyjne, dla ktĂłrych firma oferuje oprogramowanie: Linuks, Windows, Mac OS X.

Wdrożenia

Wdrożenia synchronizowanych systemów baz rozproszonych z MagAD, jako programem podstawowym:

Wdrożenia sieciowe LAN z MagAD, jako programem podstawowym obsługi obrotu towarowego:

Serwer + stacje robocze lub jedna ze stacji pracuje jako serwer. OS Linuks lub/i MS Windows, rozwiązania z łącznością z bazą danych "grubego klienta" natywnego dla OS stacji roboczej lub terminalowe

Wdrożenia standardowe z MagAD, jako programem podstawowym:

dwa do czterech komputerów w LAN lub z pojedynczymi komputerami - OS MS Windows/Linuks

Ilość licencji: około 100.

Wielkości baz MagAD w firmach:

Bazami PostgreSQL zamuję się od roku 2004, kiedy trwały intensywne prace nad pierwsza wersją programu MagAD 2.9 (PostgreSQL 7.4). W rezultacie MagAD 2.9 w wersji produkcyjnej osadzony był w pierwszych instalacjach na PostgreSQL 8.0 (rok 2005). Jeżeli chodzi o największe bazy, prowadzone za pomocą programu MagAD w wypadku większych jednostek -  mają one np. ok. 8 tys. tabel i blisko 90 mln. rekordów z przyrostem rocznym ok. 14 mln. W jednej tabeli zgromadzone jest częstokroć około 8 mln rekordów. Przyrosty roczne zapisywanych dokumentów towarowych to 1,5 mln. Bazy MagAD moga mieć różne ilości tabel w zalezności od ilości obsługiwanych jednostek, która dochodzi do ponad 400 jednostek w najwiekszych wypadkach. Największe systemy bazują zawsze na systemach Linuks zarówno w wypadku serwera bazy, jak i stacji roboczych. Jak widać, MagAD działa też na bazach, które ostatnią modą i nazewnictwem można określić jako "BIG DATA".


Prace GIS


Wdrożenia systemowe (firma odchodzi od prac w tym zakresie, przekazując te działania wyspecjalizowanym współpracującym firmom):

Systemy sieci lokalnych oparte na Novell NetWare 2.x i 3.x (fima posiada certyfikat Novell w tym zakresie)  - są to systemy "historyczne", więc aktualnie takie wdrożenia nie sa wykonywane.

Systemy sieci lokalnych oparte na Novell Lite i Power Lan  - są to systemy "historyczne", więc aktualnie takie wdrożenia nie sa wykonywane.

Sieci lokalne wraz z serwerami i stacje robocze oparte na systemach Linux Red Hat, Linux Aurox, Linux Mandriva, Linux Fedora, Linux Ubuntu lub hybrydowe  - Linuks/Windows (w tej chwili wykonywane są tylko okazyjnie, a najczęściej przekazywane do wykonania firmom wspólpracującym).

Sieci lokalne oparte na systemach Windows (firma posiada certyfikat w tym zakresie) - aktualnie takie wdrożenia nie sa wykonywane.