Adam Rad�owski - Informatyka
Systemy operacyjne, dla ktĂłrych firma oferuje oprogramowanie: Linuks, Windows, Mac OS X.

Informacje o firmie

Adam Radłowski - Informatyka

ul. Kurpiowska 22/3, 81-554 Gdynia

NIP: 586-100-92-29, REGON: 190425806

http://www.informatyka.gdynia.pl/

 

Firma "INFORMATYKA" jest producentem oprogramowania. Rozpoczęła działalność w sierpniu 1994 roku.

Firma INFORMATYKA świadczy usługi dla firm w zakresie :

  1. wdrożenia oprogramowania w MagAD i MAGPX przedsiębiorstwie,
  2. serwisu oprogramowania Magad-SQL i Magpx,
  3. instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych Linux oraz Windows w zakresie stacji roboczych i serwerów bazy danych PostgreSQL
  4. serwisu baz danych Paradox do 4.0 włącznie i PostgreSQL, wraz z konwersjami danych i ich odzyskiwaniem
  5. wdrożenia oprogramowania QGIS i GRASS GIS,
  6. szkoleń i prezentacji z zakresu QGIS i GIS GRASS
  7. wykonywania oprogramowania na indywidualne zamówienie,

Firma "Informatyka" specjalizuje się w dziedzinie tworzenia aplikacji obsługujących bazy danych, a w szczególności w produkcji oprogramowania pracującego w wielu standardach baz danych, eksportujących i importujących dane często w różnorodnych formatach.Decyzje podejmowane w ramach projektów mają na celu dobro klienta, a nie interesy firm trzecich
- nie są więc ukrywane przed klientem znane firmie "Informatyka" możliwości i technologie dostępne w różnych firmach, dla różnorakich platform systemowych, jak widać z rysunku - trzech najpopularniejszych dla komputerów.


Podmioty, które współpracują z firmą "Informatyka" (kolejność wg zakresu wykonywanych prac, nastepnie alfabetyczna, telefony podano z dodanymi napisami "spacja" w celu zabezpiecznia przed automatycznym pobieraniem numertów ze strony WWW):

Oprogramowanie firmy "INFORMATYKA" jest wykorzystywane w kilku dziedzinach, jak księgarstwo, biura rachunkowe, handel obuwiem, handel materiałami budowlanymi, gospodarka wodna, jest używane przez podmioty począwszy od niedużych firm handlowych - skończywszy na firmach międzynarodowych, produkujących w bazach MagAD miliony rekordów rocznie.

Historia:

Firma Informatyka w przeszłości działała także w zakresie instalacji sieci Novell NetWare, NovellLite, PowerLan i administracji oprogramowaniem firm trzecich.

Firma "INFORMATYKA" wykonała i wdrożyła więcej programów, dedykowanych już ściśle branży ksiegarskiej (nie są już sprzedawane):

Program "JaWo-TXT" został napisany w ramach projektu "PHARE". Jest on typowym przykładem jednej ze "specjalności kuchni" firmy "INFORMATYKA" - złożonych importów i eksportów danych, programów pracujących równolegle w kliku standardach baz danych. Wersja dla DOS/Windows.

Dla biur rachunkowych tworzone były programy importujące dane z róznorakich systemów informatycznych klientów tych biur - wersje dla DOS/Windows z możliwością kompilacji natywnej dla Linuksa.

Stworzone zostało trochę narzędzi dla programistów - program "ED" z pakietu do tworzenia i zmian wyglądu czcionek tekstowych na konsoli (ekran) - dla systemów Linux (wraz z XDOS) i DOS. Środowisko pracy DosEmu (Linuks) i DOS.

W ramach projektów "Open Source" firma "INFORMATYKA" pracowała przy projektach GIS (GRASS) i CAD (QCad) w zakresie projektowania i tworzenia fontów oraz tworzenia narzędzi do ich obróbki. Edytor fontów dla systemu GIS GRASS/QCAD jest całkowicie autorstwa Adam Radłowskiego (wersja tylko dla Linuksa, platforma programistyczna Kylix).

Bazami PostgreSQL zamuję się od roku 2004, kiedy trwały intensywne prace nad pierwsza wersją programu MagAD 2.9 (PostgreSQL 7.4). W rezultacie MagAD w wersji produkcyjnej 2.9 osadzony był w pierwszych instalacjach na PostgreSQL 8.0 (rok 2005), działał tylko na platformie Linuksa. Od wersji MagAD 3.2 (rok 2008) istnieje natywna wersja dla Windows, a od wersji 3.5 (rok 2015) także dla Linuksa 64bit i Mac OS X. Aktualnie w nowszych bazach produkcyjnych używane są najczęściej wersje PostgreSQL 9.1.x do 9.5.x , najstarsze bazy produkcyjne pracują na wersjach PostgreSQL 8.1.x.

Prace GIS stanowią mniejszość zleceń wykonywanych przez firmę Informatyka, aczkolwiek najczęściej są to zlecenia wymagające dłuższego czasu wykonania, gdzie wkłada się mnóstwo nowych pomysłów, rozwiązań na bazie istniejącego oprgramowania. Działaniami tego typu zajmuję się od roku 2000, kiedy przeprowadziłem odzyskiwanie map wektorowych z rastrów za pomocą oprogramowania GRASS.
W roku 2007 działałem w Grupie Wolnego Oprogramowania (WOGIS) przy Głównym Urzędzie Geodezjii i Kartografii, jako osoba wspomagająca grupę w zakresie baz PostgreSQL i PostGIS. Dzięki temu miałem niezwykłą okazję pracować z najwyższej klasy fachowcami i wyjątkowymi ludźmi jednocześnie pasjonującymi się GIS.

Ekrany
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu