Przejście do strony z lista cenników.
Adam Radłowski - Informatyka
Systemy operacyjne, dla których firma oferuje oprogramowanie: Linuks, Windows, Mac OS X.

Usługi

Cennik usług.
opis cena cena dla posiadaczy licencji*
okres ochronny dla nowych użytkowników - świadczenia usług informatycznych, niezależnie od miejsca ich świadczenia w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia faktycznej eksploatacji oprogramowania, na które sprzedała licencję firma "Informatyka".
nie dotyczy 65 zł/1h
prace programistyczne, świadczenia usług informatycznych w ciągu 48 godzin od powiadomienia (w tym usługi zdalne, konsultacje telefoniczne) 110 zł/1h

105 zł/1h 

konsultacje w zakresie programowania, zastosowań technologii informatycznych (także w stosunku do systemów stworzonych przez firmę "Informatyka");
240 zł/1h

  200zł/1h 

koszt dojazdu do klienta rrównowartość kosztu przejazdu samochodem wyliczana wg aktualnie obowiązującej kilometrówki dla samochodu o pojemności skokowej silnika większej od 900cm3, a jeśli koszt przejazdu przekracza tę wielkość, to rzeczywisty koszt przejazdu; do kosztu przejazdu dodaje się 30% stawki godzinowej * (ilość godzin przejazdu) dla typu usługi, która będzie wykonana po przyjeździe do zleceniodawcy równowartość kosztu przejazdu samochodem wyliczana wg aktualnie obowiązującej kilometrówki dla samochodu o pojemności skokowej silnika większej od 900cm3, a jeśli koszt przejazdu przekracza tę wielkość, to rzeczywisty koszt przejazdu; do kosztu przejazdu dodaje się 30% stawki godzinowej * (ilość godzin przejazdu) dla typu usługi, która będzie wykonana po przyjeździe do zleceniodawcy

* Dla posiadaczy nowych licencji lub upgrade licencji na oprogramowanie firmy INFORMATYKA nabytych nie dawniej, niż przed rokiem. 

Uwagi: 

  1. Inne usługi, niewyszczególnione w ww. tabeli - 110 zł/1h.
  2. Szkolenia, w zależności od zakresu i podobieństwa do wymienionych w powyżeszj tabeli zagadnień, wyceniane będą indywidualnie, cena za roboczogodzinę nie bądzie jednak nigdy niższa, niż 120 zł/1h.
  3. W wypadku usług przy wymianie MagAD na produkty konkurencyjne ceny ulegają podwyższeniu minimum do wielkości 200% wyżej wymianianych i bedą ustalane indywidualnie.
  4. Usługi wyliczane są z dokładnością do 0,5 godziny, za każde rozpoczęte 0,5 godziny.
  5. W wypadku pracy zespołu ludzi, roboczogodziny obliczane są dla każdej osoby oddzielnie.
  6. W zależności od rodzaju prac i ich ilości, ceny mogą byc negocjowane - tylko przed wykonaniem pracy - jeśli nie - obowiązuje niniejszy cennik.
  7. Jeżeli konieczność wykonania prac wypada w dni wolne od pracy, urlop, w godzinach nocnych (21:00 - 8:00) lub prace wykonywane sa w trybie natychmiastowym,  zastosowana będzie stawka podwyższona w stosunku do podawanych powyżej. Podwyższenie wynosi 50%, ze wględu na to, że takie prace m.in.j uniemożliwiają sprawna pracę dnia nastepnego.
  8. Należy mieć na uwadze fakt, że w wypadku braku terminowej zapłaty ze strony danego Nabywcy (i także jeśli przeterminowanych płatności jest więcej), sprzedaż i wykonywanie usług dla takiego Nabywcy mogą zostać wstrzymane.