Powrót do strony z listą cenników.
Adam Radłowski - Informatyka
Systemy operacyjne, dla których firma oferuje oprogramowanie: Linuks, Windows, Mac OS X.

Firma "INFORMATYKA" prowadzi sprzedaż dla firm. Wszystkie podawane poniżej wartości podane są bez VAT, który na wszystkie towary i usługi sprzedawane przez firmę "Informatyka" jest równy stawce podstawowej.

Nowe licencje MagAd-SQL

Licencje jednostanowiskowe i serwerowe.

Cennik na licencje MagAd-SQL jednostanowiskowe i serwerowe. Litera "x" przy numerze wersji oznacza numer update danej wersji.
nr wersji rodzaj licencji cena zł netto opis /uwagi/
wersja 3.5.x licencja podstawowa
950 zł/serwer pakiet zawiera CD instalacyjny, istotny do rozpoczęcia pracy wydruk części dokumentacji w wersji papierowej i całość dokumentacji w postaci elektronicznej
wersja 3.5.x licencja podstawowa - kolejna licencja w firmie 650 zł/serwer pakiet zawiera CD instalacyjny, istotny do rozpoczęcia pracy wydruk części dokumentacji w wersji papierowej i całość dokumentacji w postaci elektronicznej
wersja 3.5.x licencja podstawowa - wersja jednomagazynowa * 650 zł/serwer pakiet zawiera CD instalacyjny, istotny do rozpoczęcia pracy wydruk części dokumentacji w wersji papierowej i całość dokumentacji w postaci elektronicznej
wersja 3.5.x licencja podstawowa - wersja jednomagazynowa - kolejna licencja w firmie* 450 zł/serwer pakiet zawiera CD instalacyjny, istotny do rozpoczęcia pracy wydruk części dokumentacji w wersji papierowej i całość dokumentacji w postaci elektronicznej
wersja 3.5.x kolejna licencja podstawowa w firmie 650 zł/serwer pakiet zawiera CD instalacyjny, istotny do rozpoczęcia pracy wydruk części dokumentacji w wersji papierowej i całość dokumentacji w postaci elektronicznej
wersja 3.5.x licencja sieciowa na program komunikujący się z innymi serwerami MAGAD-SQL 1800 zł/serwer pakiet zawiera CD instalacyjny, istotny do rozpoczęcia pracy wydruk części dokumentacji w wersji papierowej i całość dokumentacji w postaci elektronicznej
wersja 3.5.x licencja sieciowa - kolejna licencja w firmie - na program komunikujący się z innymi serwerami MAGAD-SQL  1400 zł/serwer pakiet zawiera CD instalacyjny, istotny do rozpoczęcia pracy wydruk części dokumentacji w wersji papierowej i całość dokumentacji w postaci elektronicznej
wersja 3.5x
licencja czasowa*** podstawowa
100 zł/serwer/ /miesiąc

wersja 3.5.x
licencja czasowa*** na stację roboczą/terminal
50 zł/miesiąc

wersja 3.5.x licencja sieciowa czasowa*** na program komunikujący się z innymi serwerami MAGAD-SQL 150 zł/miesiąc/serwer

wersja 3.5.x licencja sieciowa czasowa*** dla oddziału  firmy na program komunikujący się z innymi serwerami MAGAD-SQL 100 zł/miesiąc/stanowisko
wymaga posiadania licencji na wersję komunikującą się z innymi serwerami MagAD-SQL - zwykłą lub czasową

*wersja jednomagazynowa różni się tym od zwykłej, że obsługuje tylko jedną jednostkę firmy - w razie pytań proszę o kontakt, wersja wielomagazynowa może obsługiwac wiele firm, posługujących sie wspólnymi katalogami towarów i kontrahentów, firm, do których należą określone magazyny z bazy itp.
** jeżeli klient nie życzy sobie CD instalacyjnego, a dokumentacja zostanie dostarczona w całości jedynie w wersji elektronicznej (np.zostanie pobrana z FTP firmy Informatyka), cena każdego pakietu obniżana jest o 50zł.
*** licencja czasowa może być zawarta, jako umowa płatna za każdy rozpoczęty miesiąc, aż do czasu wypowiedzenia umowy; jeżeli umowę wypowiedziano w danym miesiącu po pierwszym dniu takiego miesiąca, to nabywca uiszcza opłatę za cały miesiąc; brak opłaty oznacza wypowiedzenie umowy z utrzymianiem konieczności zapłaty.

Licencje klienckie.

Licencja uprawniająca do wykorzystywania programu na komputerze/terminalu (w dowolny sposób - na terminalu, czy na komputerze, na którym używa się programu terminalowo, także się program wykorzystuje):

Licencje klienckie do wersji serwerowej MagAd
ilość stanowisk cena za 1 szt.
do 10 stanowisk  180 zł
od 11 do 25 stanowisk  150 zł 
od 26 do 50 stanowisk  100 zł
od 51 do 100 stanowisk  80 zł
powyżej 100 stanowisk  73 zł

Przykład

Jeżeli więc przykładowo mamy sieć lokalną bez połączenia z innymi serwerami złożoną z 5 stacji roboczych i serwera, płacimy 950zł + 5 * 180zł = 1850 zł

Licencja uprawniająca do używania jej na komputerze, który dzieli dane z serwerem centrali (jego baza w sposób logiczny jest fragmentem bazy centrali, ale uzywana jest lokalnie przez komputer w oddziale i w specjalny sposób synchronizowana):

Licencje dla oddziałów do wersji dzielącej  dane z  innymi serwerami MagAD
ilość stanowisk cena za 1 szt.
do 10 stanowisk    600 zł
od 11 do 25 stanowisk    550 zł 
od 26 do 50 stanowisk    530 zł
od 51 do 75 stanowisk    510 zł
od 76 do 100 stanowisk
   480 zł
powyżej 100 stanowisk    450  zł

Objaśnienie:

Stacja kliencka do serwera dzielącego pracuje na własnej bazie danych, która jest częścią gromadzonej w hurtowni danych bazy danych. Liczy sie ilość stanowisk w całości systemu, nie jest ważna ilość oddziałów. Takie licencje nie sa potrzebne w wypadku łaczenia się programem MagAD do całości centrali hurtowi danych. W takiej sytuacji w centralnej bazie danych dana jednostka przyporządkowana jest do jednego magazynu i we własnej bazie lokalnej pracuje też w jednym magazynie. W takiej bazie istniej także magazyn, symbolizujący centralny magazyn firmy, ale nie jest uzywany do wystawiania dokumentów, gromadzi jedynie automatycznie informacje o przychodzacych i wychodzacych do/z oddziału przesunięciach). W tym wypadku, jeśłi w oddziale jest kilka stacji klienckich, jedna z nich może zostac serwerem bazy lokalnej. Można wydzielić serwer w takim oddziale - w takim razie traktuje się go, jako dodatkowa stację kliencką.

Przykładowo w centrali, gdzie działa 20 komputerów i 5 oddziałach, gdzie pracuje po 3 komputery potrzebe sa licencje:
serwer 1800 zł (centrala)
stacje zwykłe 20*150 zł = 3000 zł (centrala)
stacje dzielące 15*550 zł = 8250 zł (oddziały)

Jeżeli jednak oddział chce pracować nie tylko w magazynie, który jest dzielony z centralą, w takim wypadku konieczna jest dla takiego oddziału zamiast jednej licencji na stacje - licencja serwerowa (już kolejna w firmie, poniewaz centrala ma podstawową, a więc ta za 1400zł netto).

Przykładowo w centrali, gdzie działa 20 komputerów i 5 oddziałach, które używają gdzie pracuje po 3 komputery potrzebe sa licencje:
serwer 1800 zł (centrala)
stacje zwykłe 20*150 zł = 3000 zł (centrala)
serwery 5*1400 zł = 7000 zł (oddziały - na takim serwerze mozna pracować, jako odzielnej stacji)
stacje dzielące 10*550 zł = 5500 zł (oddziały)

Zawartość zestawu.

PROGRAM "MAGAD-SQL" (sprzedawany jest na nośniku CD w wersji dla Linuksa i Windows, dokumentacja w wersji elektronicznej - PDF i w większości wypadków także w formie drukowanej tekst nt. podstaw pracy w MagAD-SQL; na CD dodany jest także program MAGPX (aplikacja dla DOS) w wersji 3.1 oraz 3.3, który może być używany zamiast MagAD-SQL).

Nowe licencje MagAD-JPK

Licencje jednostanowiskowe.

Cena netto (bez VAT) jednostanowiskowej licencji na używanie MagAD-JPK wynosi 200 zł netto.
Kolejny zakup w firmie licencji na używanie programu MagAD-JPK to 150 zł netto.

Nie jest wymagana licencja do każdej posiadanej licencji MagAD-SQL. Wymagana jest licencja jednostanowiskowa na każdym komputerze, gdzie zainstalowany zostanie MagAD-JPK, pracujący na danej bazie MagAD-SQL. Oznacza to, że jeśli mamy sieć kilku komputerów, które mają dostęp do jednej bazy MagAD-SQL, to jeśli programu MagAD-JPK używa się na dwóch kmputerach, to potrzebne sa dwie licencje jednostanowiskowe na MagAD-JPK. Inny przykład - jeżeli mamy dwa komputery, gdzie MagAD-JPK ma dostęp do przykłądowej bazy "A", konieczny jest zakup dwóch licencji na MagAD-JPK. Następny przykłąd - jeżeli np. mamy jeden komputer, ale MagAD-JPK ma dostęp do trzech baz MagAD-SQL, dla tego komputera konieczne są trzy licencje na MagAD-JPK. Pojęcie "baza MagAD-SQL" nie oznacza bazy danych, która jest prowadzona koniecznie za pomocą programu MagAD. Może być to baza o strukturze takiej, jak tworzona w MagAD-SQL, ale wytworzona za pomoca innego, niż MagAD-SQL oprogramowania. Podawana cena jest ceną pierwszego zakupu programu, który obsługuje aktualnie JPK_VAT wersja 2 oraz JPK_FA wersja 1, JPK_MAG wersja 1 i  JPK_VAT wersja 3. Wszystkie te rodzaje JPK na dzień 10.02.2018 sa aktualne, oprócz JPK_VAT wersja 2. W późniejszym czasie, kiedy możliwe będa już do testowania za pomocą programu Ministerstwa Finansów (aktualnie "Klient JPK 2.0") kolejne wersje wymienionych wyżej JPK, czy też nowe - program MagAD-JPK będzie podlegał opłacie za upgrade, zależnej od trudności wykonania eksportu kolejnego JPK. Stare eksporty JPK będa zachowane. Eksporty JPK za pomocą MagAD-JPK obejmują standardowo przyjęte w MagAD procesy biznesowe i jeżeli u Państwa procesy te zostały opracowane w sposób specyficzny, może się zdarzyć, że MagAD-JPK ich nie obsłuży i wtedy będzie konieczne wykonanie pewnych indywidualnych (i z tego względu dodatkowo odpłatnych) zmian. Jeżeli jednak np. wykorzytywane są np. wydruki rejestrów VAT z MagAD i przekazywane, jako oficjalne, albo sa zgodne z produkowanymi przez księgowość, JPK_VAT i JPK_FA nie powinny wymagać żadnych zabiegów indywidualnych. Podobnie JPK_MAG z tego względu, że fitruje dokumenty, jak klasyczne zestawienie dokumentów w MagAD, nie powinien wymagac raczej indywidowalnego podejścia. Funkcjonalności programu "MagAD-JPK" testowane są na dobranych testerach plików XML oraz "Kliencie JPK 2.0", natomiast jeśli zostaną wypełnione niepoprawnie wpisanymi danymi z faktur (np. błedne NIP itp) - mogą nie dać się wysyłać i będzie konieczna odpłatna konsultacja  w tej sprawie z osobą znającą od strony technicznej i merytorycznej problematykę JPK i plików XML - ja też oferuję tego typu pomoc. Za ewentualne niepoprawne funkcjonowanie interfejsów, aplikacji i błędnych definicji, publikowanych ewentualnie przez Ministerstwo Finansów, niemożność połaczenia itp. oczywiście nie ma możliwości odpowiadać, ale jak zwykle oferuję pomoc w odnalezieniu przyczyny.


Uwaga

Sprzedaż licencji objęta jest ustawą Prawo Autorskie wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Umowa licencyjna jest bezterminowa, daje możliwość odsprzedaży.

Należy mieć na uwadze fakt, że w wypadku braku terminowej zapłaty ze strony danego Nabywcy za poprzednią fakturę (i także jeśli przeterminowanych płatności jest więcej), a także odmowa zapłaty za fakturę - sprzedaż i wykonywanie usług dla takiego Nabywcy mogą zostać wstrzymane.