Adam Rad�owski - Informatyka
Systemy operacyjne, dla ktĂłrych firma oferuje oprogramowanie: Linuks, Windows, Mac OS X.

MagAD-SQL

Program "MAGAD-SQL", codziennie rosnące "dziecko" firmy "INFORMATYKA"

MagAD w Linuksie

Program "MagAD-SQL" jest aplikację do obslugi i analiz ruchu towarowego, tak zwanym "programem magazynowym" i przepływu środków płatniczych. Posiada zaawansowane moduły analiz takiego ruchu oraz możliwość dobudowywania do 9200 własnych analiz uzytkownika, jako stosunkowo prostych w tworzeniu wtyczek, które mozna zlecać dowolnej firmie, bez udziału autora programu.

Program nie ma wersji demonstracyjnej. Zainteresowani instalacją i obejrzeniem programu proszeni są o zgłoszenie się w tej sprawie za pomoca poczty elektronicznej.

Pomimo bardzo dużej zawartości merytorycznej program może z powodzeniem służyć też do prostej obsługi sprzedaży.

Program oczywiscie drukuje odpowiednie dokumenty - dowody ruchu towarowego, jak faktury, korekty, PZ, WZ dokumenty kasowe, wreszcie wyduki z drukarek fiskalnych, kodów paskowych, etykiet itp. Także jego analizy drukowane są w postaci często odpowiednio sformatowanych (zaprojektowanych) raportów, jak remananty czy rejestry VAT. Wydruki także mogą zmeniac swoją postac w zależności od konfiguracji. Jak wspomniano wcześniej, można dobudować 9200 raportów specjalnych, wymaganych przez daną firmę, jeżeli nie chce ona realizować analiz za pomoca standardowych rozwiązań MagAD. Te dodatkowe analizy nie wymagaja zmiany kodu programu, a dzięki technicznej instrukcji ich tworzenia, może je tworzyc dowolna osoba, znająca język zapytań do baz danych SQL. Każdy operator może miec zupełnie inny zestaw analiz, tylko jemu potrzebny. Do analiz standardowych dostęp mają osoby, którym administrator programu (tak zwany "Kieorwnik Systemu" da uprawnienia. Niezależnie od tego wszystkie raporty opierają się na stałej logice, stąd zrozumienie ich zasady powoduje praktycznie możliwość realizacji wszyskich. Wprowadzenie danych także zorganizowane jest tak, aby dokumenty wprowadzane były podobnie. Prktycznie wszystkie dane, generowane przez program mozna eksportować do programów takich, jak LibreOffice/OpenOffice Calc, czy Excel. Oczywiście genrowane sa obrazy PDF wydruków.

Oglądając program, należy zawsze więc mieć na uwadze, że nie jest to "jedyna i słuszna" jego postać, jak wielu innych programów z tej rodziny, nawet zaawansowanych.

Program wygląda dość prosto, ponieważ ma możliwość wyłączania zbędnych opcji. Śmiało można powiedzieć, że pomimo tego, że po standardowej instalacji, która nie jest skomplikowana, stanowi gotowe narzadzie do pracy, to mozna go za pomoca konfiguracji ustawiac i modyfikować, dodawac wręcz funkcjonalnosci bez zmiany programu. Program stanowi więc także swoistą platformę do opracowania w firmie systemu, który maksymalnie pomoże w pracy i zautomatyzuje procesy, jednocześnie nie zmieniając dotąd istniejących, sptrawdzonych schematów pracy w firmie. Niejednokrotnie słyszymy, że jakies oprogramowanie na cos "nie pozwala" i "wymusza". MagAD dzięki wysokiej skalowalności to "wymuszanie" ma zredukowane do niezbednego minimum, nieraz udaje się go tak skonfiguraowac, że nie wymusza żadnych zmian w logice pracy firmy, a wręcz wnosi nowe usprawnienia.

Program pracuje w wielu branżach ze względu na bardzo duże możliwości dostosowania do danych warunków pracy - w tej chwili posiada 274 opcje konfiguracyjne, zmienne nazewnictwo i znaczenie pól, widocznych na ekranie, zmienne znaczenie i nazewnictwo dokumentów itp. Wszystkie te opcje mozna przeplatac ze sobą, mając do dyspozycji dziesiątki tysięcy możliwych układów działania aplikacji. Choć brzmi to w sposób skomplikowany, program ustawiony w konfiguracji wygląda całkowicie zwyczajnie i działa, jak jemu podobne, z ta różnicą, że osoba wdrażająca może go dostosować do potrzeb klienta, dzięki czemu ten nie musi dostosowywać się całkowicie do wymogów schematu pracy danym oprogramowaniem, jak to bywa w przypadku innych aplikacji. Oczywiście nie ma konieczności przeprowdzania takiej konfiguracji, tym niemniej jest ona wskazana, aby wykorzystać program maksymalnie i wykorzystac własne rozwiązania i pomysły na pracę, które przełożą sie potem na wymierne efekty ekonomiczne. W różnych firmach mozna zatem zobaczyć program, wyglądający nieraz nawet inaczej, co jest jednak wynikiem jedynie jego przekonfigurowania do potrzeb klienta. Przez duże możliwości rozbudowy jego funkcjonalności można nawet zaryzykować twierdzenie, że może on stanowić pewna platformę do zbudowania szerzej pojętego systemu informatycznego - bez konieczności ingerencji autora programu.

Program przy okazji różnych operacji jest w stanie wywoływać zewnętrzne skrypty powłoki, co oznacza bardzo szerokie możliwości dobudowywania zewnetrznych funkcjonalności. Wśród stosowanych przykładów jest wysyłanie dokumentów i innych wydruków bezpośrednio pocztą elektroniczną z poziomu programu, włączania kamer przy początku transakcji, np. sprzedaży, ogladania zdjęć produktów, wysyłania wydruków i raportów na odległość. Inne przykłady to możliwości generowania dowolnych wykresów z wykonanych analiz (w połączeniu skryptami z programem GNUPlot /bezpłatny/) , czy nawet generowania map, zawierających informacje np. na temat sprzedaży na danych obszarach (w połączeniu z programem QGIS /bezpłatny/ lub ArcGIS /płatny/).

Program zawiera kilka systemów (do właczenia w konfiguracji) obsługi stałych klientów.

Warto zwrócic uwage na funkcjonalności dokumentów wystawianych po polsku i równolegle w języku angielskim w walucie klienta zagranicznego. Do walut moga byc przyporządkowywane różne konta i  operator nie musi myslec o wyoerze konta dla danej waluty - wszystko dzieje sie automatycznie. Podobnie są zaimplementowane np. systemy rozliczania sprzedazy internetowej z uwględnieniem jej specyfiki. Program może także pokazywac interfejs i realizować wydruki w innych tłumaczone na podstawie specjalnych plików tłumaczeń, które tworzy się zawnętrznie, bez udziału autora programu.

Aby nie "porazić" klientów całkowita zmianą wyglądu i logiki działania, program działa i wygląda, jak jego "protoplasta"  program MAGPX. Oczywiście dostacza wielu (śmiało można powiedzieć - setek)  nowych możliwości, które mogły być zaimplementowane, dzięki użyciu nowych technologii.

To wszystko w miare potrzeb i konieczności, bez "zarzucania" operatora zbędnymi możliwościami - może być dostepne cos zupełńie innego np. na stacji analityka, czy szefa, inne elementy w magazynie, a inne wdziele sprzedaży. Wszysyko to jest do zbudowania podczas wdrożenia, czy modyfikacji systemu w czasie pracy.

MagAD działa w systemach Linuks (patrz obraz powyżej) poczynając od tak starych, jak RedHat 7 kończąc na najnowszych, jak Ubuntu 14.04. Systemy te dają największe możliwości automatyzowania czynności, stąd te systemy sa zalecane, jeśli mamy budowac na MagAD bardziej złożone układy. Jeśli chodzi o systemy Windows - MagAD działa w środowiskach od Windows 95 i NT do Windows 10 (patrz obrazy - poniżej). Na nich także można budować złożone układy, ale często, ze względu na architekturę tego systemu operacyjnego, automatyzacje procesów wymagaja wiekszego nakładu pracy. Nie ma przeszkód, aby w jednej sieci działały stacje klienckie na różnych systemach operacyjnych, dzieki czemu można optymalnie wykorzystac istniejący sprzęt i systemy, a także umiejętności pracowników i sprzętowo - systemowej obsługi informatycznej.

MagAD w Ubuntu 64 bit      MagAD w Windows NT

MagAD w Windows 8       MagAD w Windows 10

Aplikacja ta działa w systemie terminalowym lub natywnego "grubego" klienta  i pierwotnie została stworzona dla Linuksa. Motorem baz danych jest wieloplatformowy system baz danych PostgreSQL. Pierwsze wdrożenia odbyły sie w roku 2006. Pierwsze wdrożenia wersji dla systemów Windows (R) odbyły się w roku 2008.

MagAD w MAC OS X   MagAD w MAC OS X

Trwają prace nad wersją instalacyjną klienta dla MAC OS X.

Codziennie program w wersji rozwojowej jest zmianiany i rozszerzany o nowe funkcjonalności. Aplikacja aktualnie jest 64-bitowa w środowisku Linuksa oraz 32 - bitowa w środowiskach Linux i MAC oraz MS Windows, co zasadniczo nie ma znaczenia, ponieważ ma bardzo małe wymagania sprzętowe (stacja kliencka może działać z powodzeniam na starożytnym już Pentium I z 32 MB RAM).

Aktualną wersją handlową jest 3.5.x, w specjalny sposób dostosowana do pracy przy zmiennym VAT, a także dostosowana do nowych przepisów w zakresie drukarek fiskalnych.

Dokłada się jak zwykle starań, aby nowe elementy w programie te nie stały sie uciążliwym elementem, komplikującym pracę - tym klientom, którzy danej funkcji nie używają.

MagAD zdalnie w Androidzie
Interface programu, a także jego funkcjonalność jest daleko idącym, ale logicznie i wizualnie nie odchodzącym rozwinięciem interface i funkcjonalności MAGPX (opisywany poniżej). W odróżnieniu od MAGPX MagAD-SQL niesie ze sobą całą potęgę,która oferuje Linuks, na przykład: łatwa praca za pomocą prostych połączeń SSH na dowolną odległość, w sieci lokalnej z użyciem połączenia bazodanowego, lub SSH albo też wywoływanie różnych akcji przy np. zapisach dokumentów, łacznie np. z właczaniem kamer przy rozpoczęciu procesu transakcji aż do jego końca. Połączenie SSH oznacza to, że klientem może być maszyna nie tylko pod kontrola Linux/UNIX, ale także innych systemów operacyjnych, jak systemy firmy Microsoft (R) dla komputerów PC i Palm, czy Apple (Mac OS, Mac OS X /ten należy także do grupy systemów UNIX'owych/), a także Android /jest on specjalizowaną wersją Linuksa/ na tablecie z wgraną klawiaturą "Hackers Keyboard" (Pobranie klawiatury "Hackers Keyboard") oraz klienten SSH JuiceSSH (Pobranie JuiceSHH). Oczywiście na temat odpowiedniego skonfigurowania terminali SSH i samego MagAD należy przeczytać w dokumentacji.

Bazy obrabiane są przez MagAD z wykorzystaniem transakcji, co zapobiega logicznym uszkodzeniom baz np. kiedy stacji łączącej się za pomocą połączenia bazodanowego odetnie sie nagle prąd. Bezpieczeństwo baz może zakłócić w praktyce jedynie awaria/niekontrolowane wyłączenia serwera, gdzie jest zlokalizowana baza.
Wraz z tradycyjną dla systemów UNIX'owych mocą techniczną, nową technologią, program "wziął" całą "moc" merytoryczną programu MAGPX.

MagAD-SQL dla Windows(R) działa w oknie tekstowym, zachowując szybki interface użytkownika, taki, jaki jest w systemie Linuks. Powrót do aplikacji dla Windows działających w oknie tekstowym jest wyrazem słusznej idei maksymalnego uproszczenia pracy w tego typu oprogramowaniu i... nawet bardzo dobrze wkomponowuje się w bardziej ascetyczny, aktualnie modny interface Windows 10, czy Windows 8.

MagAD-SQL w systemie Mac OS X działa w terminalu, podobnie, jak w Linuksie, z tą różnicą, że interface programu oparty jest o zestaw znaków UTF-8.

Jak wspominano wyżej, MagAD-SQL jest aplikacją skalowalną, z dużymi możliwościami komunikacji zewnętrznej z innymi aplikacjami i przestawiania jego funkcjonowania.
Wysoka skalowalność daje duże możliwości dostosowania do potrzeb uzytkownika i ułatwienie mu pracy. Jednocześnie - przy standardowej instalacji rozlicznych opcji konfiguracyjnych nie trzeba ustawiac, aby program mógł funkcjonować w standardowych warunkach,  więc nie musi byc trudny w obsłudze od strony technicznej.

 MagAD-SQL wykorzystywany jest przez małe i duże firmy i jest bardzo dynamicznie rozwijany. Zmiany w kodzie dokonywane sa praktycznie codziennie, powodowane sygnałami klientów, a więc funkcjonalności w MagAD sa praktyczne, a nie teoretycznie wymyślone. Funkcjonalności specyficzne mogą być w konfiguracji wyłączane, natomiast w różnych firmach wybiórczo po standardowej instalacji włączane w trakcie prac wdrożeniowych, które mają na celu maksymalne dostosowanie programu do pracy użytkownika, a nie odwrotnie - dostosowywania opracowancych często optymalnie procedur pracy do kupionego programu i otrzymania w wyniku mniej optymalnych.


Jak wygladął poprzednik programu MagAD ?


Program "MAGPX", protoplasta logiczny programu MagAD - aktualnie może być używany po zakupie licencji na MagAD, ale nie jest rozwijany (jest to program pracujący w niezależnym środowisku protected dla Windows 16 bit i DOS).

Program "MAGPX" przeznaczony jest do obsługi gospodarki magazynowej dużych i małych firm. Napisany został na bazie wieloletnich doświadczeń firmy "INFORMATYKA", zdobytych w dziedzinie zastosowań informatyki w handlu, głównie w branży księgarskiej, ale z uwzględnieniem specyfiki i innych rodzajów firm.

Program dostosowany jest do pracy w DOS, Linux (kernel minimum 2.2.x), Win 3.1x/ 95OSR2vrdupd/ 98SE/ ME/NT /2000Srvpck4 /XP. (W razie chęci instalacji w innych systemach proszę o kontakt). Program posiada zabezpieczenia przed błędami komputerów i systemów operacyjnych, związanymi z rokiem 2000.

Program "MAGPX" ma opcje dostosowania do różnorakich systemów, w których może pracować (DOS, emulatory DOS w Linux'ie i Windows). Na rysunku - program pracujący w środowisku DosEmu 0.98 Linux Red Hat. Program jest dostosowany do pracy z trzema rodzajami polskich drukarek fiskalnych (ELZAB, Emar-Duo, Posnet), pracuje z praktycznie wszystkimi rodzajami drukarek komputerowych PC. Program posiada możliwości przyjmowania i podawania danych na zewnątrz (import i eksport) z innych programów i do innych programów, łącznie z połączeniami z systemami "FK".

W programie kontrolowana jest praca poszczególnych operatorów. "Kierownik Systemu" może zmieniać sposób działania programu do tego stopnia, że "MAGPX" może służyć do obsługi firm księgarskich, przedsiębiorstw sprzedających materiały budowlane, firm obuwniczych.

Program ma zdefiniowaną dużą ilość dokumentów obrotu towarowego, z możliwością zmieniania ich nazw, co pozwala na ścisłe dostosowanie pracy programu przez użytkownika - do swoich potrzeb. Prowadzone przez program dokumenty kasowe są listą, którą użytkownik może praktycznie w nieskończoność rozwijać. Program potrafi prowadzić od 30 w wersji współpracującej z wybranymi systemami "FK" (wersja 1.2 programu) do 122 w wypadku wyłączenia w programie opcji połączenia z "FK".

Program "MAGPX" jest silnym narzędziem analitycznym. Analizy są oparte na zasadzie wybierania żądanych w analizie danych, co pozwala na tworzenie prawie dowolnych zestawień z możliwością wydruku i eksportu do arkuszy kalkulacyjnych i baz danych popularnych aplikacji biurowych jak OpenOffice, StarOffice, czy MS Office.

Do programu MAGPX dodano także mały, ale praktyczny moduł Księgi Przychodów i Rozchodów. Program obsługi księgi przychodów i rozchodów (KPRPX) jest bezpłatnym dodatkiem do programu MAGPX, stąd w wersji demonstracyjnej programu MAGPX znajduje się także pełna wersja KPRPX, której można używać do normalnej pracy bez ograniczeń, z wyłączeniem sprzedaży KPRPX, czy wersji demonstracyjnej MAGPX.

Jeśli Państwa firma nie pracuje na KPR, lub jest obsługiwana przez biuro rachunkowe w tym zakresie, program KPRPX jest zbędny, natomiast istotną informacje jest to, że zamiast KPR można używać eksportu danych do systemów FK (aktualnie MiG, DGCS). Jeśli ktos używa programu CDN "Księga przychodów i rozchodów", powinien używać programu MAGPX w wersji z eksportem do FK, ponieważ CDN KPR importuje dane z identycznego formatu, jak CDN "Księga Handlowa", do której można z MAGPX eksportować rejestry VAT, zapisywane przez MAGPX w formacie dBase. (Istnieje program zamieniający te zbiory dBase na plik importowy CDN).

Księga przychodów i rozchodów (KPR) z MAGPX pracuje na wspólnej z MAGPX bazie magazynów, odbiorców i dostawców. Także lista księgowanych dokumentów, dostępna w opcji "Kasa", jest wspólna dla MAGPX i KPR.

Moduł KPR jest tak przygotowany, że możliwe jest płynne przejście (zmiana jego funkcji) z klasycznego KPR na uproszczoną księgowość na planie kont (co może byc wymogiem dla niektórych firm w UE).

 

Ekrany
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu
Wygląd ekranu